Idrett Mot Rus

Hva er idrett mot rus?

Idrett Mot Rus er en idrettsdag som arrangeres en gang pr. år. som en stor happening, samt måndelige arrangementer som er en opplevelse gjennom aktiviteter og sosialt fellesskap. Det gir motivasjon til deltakelse i det lokale idrettsliv, og blir en brobygging til samfunnet.
Målgruppe

Rusavhengige som befinner seg i en rusfri livsfase.

Hovedmål

Bruke idretten som brobygger på vei tilbake til samfunnet, ved å synliggjøre den rusavhengige som en ressurs for seg selv og deres lokale nettverk.

Delmål

- Arrangere en idrettsdag for målgruppen.

- Ukentlige aktiviteter med idretten i institusjonens lokalmiljø

- Opprette et mottaksnettverk med ukentlige aktiviteter i regi av et idrettslag, Civitan og Trappen Motivering

Du er ikke medlem av denne sonen.

Inviter noen til å bli medlem Idrett Mot Rus er en åpen sone. Alle som vil kan bli medlem.

Send tips

Aktivitet

Statistikken er sist oppdatert 15.07.2016 07.02.
Bidrag fra alle
47 innlegg
15 kommentarer
0 bilder
10 medlemmer
Nye bidrag siste uke
2 innlegg
1 kommentarer
0 bilder
0 medlemmer

Anbefalte soner

Soner vertskapet i Idrett Mot Rus anbefaler i sammenheng med denne sonen.

Vi opplever stort behov for våre tjenester og søker flere natteravner. - du må være voksen og edru på vandring - du må kunne tenke klart når andres tanker har låst seg
Her er siden som er åpen for alle som ønsker å komme med sine synspunkter om behandling, ettervern eller gode og dårlige opplevelser i hjelpeappartet.

Vertene i Idrett Mot Rus

Vertene er de som administrerer sonen.

Francec T. B.

Nye medlemmer

Liv M. W.
Anette N. M.
Aud M. K.
Birthe E.
User_128x128Bente F.
Inga-Alice N. B.
Aase N.
Elin M.

På kartet

De siste bidragene i sonen på kartet